Advokatfullmektiger

Ole Christian Sandnes Jenssen

Ole Christian Sandnes Jenssen

Ole Christian Sandnes Jenssen er ansatt som advokatfullmektig. Han er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen (2016). Ole Christian har skrevet masteravhandling om norsk internasjonal gjeldsforfølgningsrett. I løpet av studietiden har han hatt diverse traineeopphold og arbeidet ett år som saksbehandler hos Jussformidlingen i Bergen. Hos Jussformidlingen hadde han ansvar for saker innen et bredt spekter av rettsområder, herunder blant annet arve- og familierett, arbeidsrett og trygderett.

E-post: jenssen@lov.as