Partnere

loytegaard2

Sten Løitegaard

Advokat Løitegaard har møterett for Høyesterett. Han har over 20 års erfaring som advokat både for private og offentlige klienter. Han er oberstløytnant i Forsvaret, sjefsjurist i Heimevernet og har en rekke juridiske oppdrag for Forsvaret.

E-post: loitegaard@lov.as

 
frostrup2

Johan Henrik Frøstrup

Advokat Frøstrup har møterett for Høyesterett. Han har hatt flere til dels betydelige styreverv. Han har også vært medlem av Spesialenheten for politisaker og vært leder av Klagenemnda for behandling i utlandet. Han har hovedvekt på forretningsjuridisk bistand.

E-post: frostrup@lov.as

 
hilde

Hilde Sannes Holløkken

Hilde Sannes Holløkken har arbeidet hos oss siden høsten 2006 og gikk inn som partner i firmaet 1. januar 2013. Hun har tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og Advokatfirmaet Rime & Co i Oslo.

E-post: hollokken@lov.as