Om oss

bilde kontoret med banner

Vår advokatvirksomhet er rettet mot både private og offentlige klienter. Vi driver en såkalt allmennpraksis, men med hovedvekt på å bistå små og mellomstore bedrifter og personlige næringsdrivende i tillegg til kommuner og kommunale selskaper.

Vi er aksjonærer og medlemmer av Eurojuris Norge AS, som i dag teller mer enn 140 advokater. Eurojuris Norge ble etablert i 1991 og er en sammenslutning av 15 selvstendige advokatfirmaer spredt over mesteparten av landet. Eurojuris Norge tilrettelegger faglig og kommersielt samarbeid mellom firmaene og advokatene, og våre advokater tilbyr juridiske tjenester til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner.

Advokatfirmaene i Eurojuris Norge har en sterk lokal forankring og er ledende firmaer innen sine regioner. God lokalkunnskap kombinert med høy juridisk kompetanse sikrer en effektiv gjennomføring av oppdragene til en riktig og konkurransedyktig pris.

Eurojuris Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale som sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang på forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris.

Eurojuris Norge tilbyr NHO-medlemmer:
•Advokattjenester av høy kvalitet
•En times gratis førstekonsultasjon
•15 % rabatt på gjeldende priser
•Eget NHO-telefonnummer
•Topp prioritet og 24 timer responstid

NHO-medlemmer kan kontakte Eurojuris på telefonnummer 800 32 500 eller e-post nho@eurojuris.no. Det vil også være kontaktpersoner tilgjengelig ved alle Eurojuris Norge-kontorene.

Fra 1. november 2013 har vi inngått rammeavtale som kommisjonæradvokater for Regjeringsadvokaten.

Vi bistår også vanlige folk i hverdagsjuridiske problemer, som bistand ved arveoppgjør, samlivsbrudd, barnefordeling, arbeidsforhold, erstatningssaker m.v. Se nærmere siden om ”tjenester/fagområder”.

Vi samarbeider med mange av de største advokatkontorene i Norge i enkeltsaker. Ved behov for bistand utenlands, har vi tilgjengelig kontakt med store internasjonale advokatfirmaer.

Vi bistår også utenlandske klienter i Norge. Vi behersker engelsk skriftlig og muntlig, også i forretningsjuridisk sammenheng.

Vi har strenge regler for kvalitetssikring og habilitet. Vi har egne interne retningslinjer for bruk av sosiale medier som Facebook, Twitter o.l. Vi er erfarne prosedyreadvokater i sivile saker. Vi påtar oss også forsvarsoppdrag i straffesaker.

Vi bygger vår advokatvirksomhet på grunnlag av stikkordene erfaring, kunnskap, tillit. Vi ønsker å være tilgjengelige for våre klienter og legger vekt på ekspeditte tilbakemeldinger til klienten.

Vi påtar oss også styreoppdrag, voldgiftsoppdrag og advokatmekleroppdrag.

Vi setter mye inn på å være faglig oppdaterte og i å gi gode råd.

Hos oss får du gode råd fra erfarne advokater med forståelse for klientenes problemstillinger og livssituasjon.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss når som helst!