Privat

Vi har kompetanse til å bistå i saker under de fleste fagområder;

 • Advokatmekling
 • Alminnelig praksis
 • Alternativ tvisteløsning
 • Arbeidsrett
 • Arv, familie og skifterett
 • Avtalerett
 • Barnevern
 • Bolig og husleierett
 • Bygningsrett
 • Ekspropriasjonsrett
 • Erstatningsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Forhandlinger
 • Forsikringsrett
 • Forvaltningsrett
 • Helserett
 • Immaterial rett
 • Insolvensrett
 • Kausjons- og garantirett
 • Konkurranserett
 • Kontraktsrett
 • Konkursrett
 • Landbruk
 • Markedsføringsrett
 • Miljørett
 • Odels- og åsetesrett
 • Opphavsrett
 • Panterett
 • Patentrett
 • Personskade
 • Plan- og bygningsrett
 • Prosedyre
 • Prosessrett
 • Selskapsrett
 • Skatte- og avgiftsrett
 • Strafferett
 • Tingsrett
 • Tomtefeste
 • Varemerke-, mønster- og patentrett
 • Åndsrett