Offentlig

Vi har kompetanse til å bistå stat, kommuner og kommunale og/eller flerkommunale selskaper på fagområder;

 • Barnevern
 • Bygningsrett
 • Eiendomsskatt
 • Ekspropriasjonsrett
 • Forvaltningsrett
 • Helserett
 • Insolvensrett
 • Kommunalrett
 • Konsesjon
 • Konkursrett
 • Landbruk
 • Miljørett
 • Offentlige annskaffelser
 • Plan- og bygningsrett
 • Skatte- og avgiftsrett