Johanne Holm

Epost: holm@lov.as

Johanne Holm ble ansatt hos oss i 2021. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i november 2020 og har spesialfag i sjørett.

Utdannelse

2013-2020 Universitetet i Oslo - Mastergrad Master i Rettsvitenskap

2012-2013 Nordjyllands Idrætshøjskole - Folkehøyskole, idrettslinje

2009-2012 Tvedestrand og Åmli vgs. - Studiespesialisering - hovedprogramområde: språk, samfunnsfag og økonomi

Arbeidspraksis

2021-         Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA

2020-2021 Støttekontakt, Tvedestrand kommune

2016-2020 Sommer- og tilkallingsvikar, Teamtec AS

2016           Studentpraktikant, Borgarting lagmannsrett