Arv og skifte

Denne gangen inneholder heftet artikler om arv og skifte.

Å ta stilling til hva som skal skje med de verdier du eier og disponerer, etter at du har gått bort, er for mange svært vanskelig. Når og hvordan skal det planlegges? Hva er riktig og rettferdig? Hvem vil best forvalte verdiene? Vurderingene preges lett av følelser som følge av relasjoner og forventninger. Dessverre ser vi ofte at sakene skaper konflikter og sår.

Det kan også være et valg å ikke ta stilling. Da løses dette av lovgivningen på området. Det er nå vedtatt en ny arvelov. Formålet har vært å gjøre loven mer moderne og brukervennlig, og tilpasset dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv. Men vurderingene kan fremdeles være komplekse, og de krever innsikt, modning og forståelse.