Juss for borettslag og sameier

Mange bor i borettslag og sameier. Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett eller borett til egen bolig i foretakets eiendom. I borettslag er det altså laget som har eiendomsretten til den faste eiendommen. Andelseierne eier bare indirekte sin egen bolig ved at de eier en andel i borettslaget og har rett og plikt til å bruke den boligen som andelen er knyttet til.

I eierseksjonssameier er dette litt annerledes. Seksjonseieren eier her en ideell del av hele eiendommen og har således en enerett til å bruke én eller flere bruksenheter. Å eie sin bolig og betydelige verdier sammen med andre, og særlig med fremmede, kan være krevende. Eiendommene skal forvaltes og vedlikeholdes. Enkeltpersoners ønsker må bøye seg for flertallets regler og beslutninger.

For at borettslag og sameier skal fungere, er det gitt detaljerte lover og bestemmelser som regulerer typiske og relevante problemstillinger. Men det er også skjønnsmessige vurderinger, hvor ulike tolkinger kan utløse konflikter.

Advokatene i Eurojuris rådgir og bistår både borettslag, sameier, styrer og beboere. Gjennom dette arbeidet høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester.  Tekstene i dette heftet er skrevet av advokater med særlig kompetanse på området, og fremstillingene gir en dypere innføring i noen relevante temaer.

Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris kontaktes for ytterligere og utdypende informasjon.

Avslutningsvis er det gledelig å kunne opplyse om at advokatkontorene i Eurojuris Norge er valgt som samarbeidspartner av If Skadeforsikring. Vi har inngått en samarbeidsavtale hvor Ifs privatkunder over hele landet sikres god kvalitet, hurtig saksbehandling og rimeligere priser når de trenger juridisk bistand i rettshjelpssaker. Mer informasjon om avtalen finner du på eurojuris.no.