Juss for huseiere

For de aller fleste er kjøp av bolig eller fritidseiendom den største investeringen man gjør. På tross av dette skjer kjøpet ofte under tidspress, og den generelle kunnskapen om teknisk tilstand og relevante rettslige forhold er varierende. For å gi vern og forutsigbarhet i ulike situasjoner har lovgiver gått langt i å detaljregulere kjøp og eierskap av bygg og eiendom.

Problemstillingene er likevel mange og de beskyttelsesverdige interessene til dels motstridende. Hvor mye skal egentlig en grunneier kompenseres for at en fester bygger hus på eiendommen hans? Hvor langt skal en kjøper beskyttes når selger opplyser ham om at han kjøper huset som det er og står? Hvor mye kan kommunen blande seg inn i hvordan huset skal bygges og se ut? Hva kan borettslaget gjøre med de som ikke stiller på dugnadene? Kan man umiddelbart kaste ut en leietaker som ikke betaler husleie? En vesentlig del av sakene ved norske domstoler gjelder slike problemstillinger.

Advokatene i Eurojuris rådgir og bistår ulike interesser og aktører på området. Gjennom dette arbeidet høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester.

Tekstene i dette heftet er skrevet av advokater med særlig kompetanse på området, og fremstillingene gir en dypere innføring i noen få relevante temaer. Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet, kan advokatene i Eurojuris kontaktes for ytterligere og utdypende informasjon.