Juss i urolige tider

Rammevilkårene for bedriftene er alltid i endring, og en rekke forhold påvirker dette. De siste to årene har norske virksomheter særlig blitt påvirket av nedgangen i oljeprisen. Investeringer har blitt

stoppet, og utsiktene er usikre. I tider med uro og uforutsigbarhet endres og skjerpes kravene til de som eier og leder selskaper. De ansvarlige beslutninger berører mange og er ofte tunge. Kostnadene og finansieringen må tilpasses. Tiltakene må være presise og funderte. Dette inkluderer også juridiske betraktninger. Særlig kommer dette på spissen i problemstillinger knyttet til arbeidsrett og selskapsrett.

Advokatene i Eurojuris rådgir og bistår på ulike områder for selskaper som opplever urolige tider. Gjennom dette arbeidet høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Tekstene i dette heftet er skrevet av advokater med særlig kompetanse på området, og fremstillingene gir en dypere innføring i noen få relevante temaer.

Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris kontaktes for ytterligere og utdypende informasjon.

Avslutningsvis er det gledelig å kunne opplyse om at advokatkontorene i Eurojuris Norge er valgt som samarbeidspartner av If Skadeforsikring. Vi har inngått en samarbeidsavtale hvor Ifs privatkunder over hele landet sikres god kvalitet, hurtig saksbehandling og rimeligere priser når de trenger juridisk bistand i rettshjelpssaker. Mer informasjon om avtalen finner du på eurojuris.no.