Juss for leverandører

Leverandører er ingen ensartet gruppe, og de står overfor svært ulike utfordringer i hverdagen.Likevel har de stort sett den samme målsettingen: å få solgt produktet sitt eller tjenesten sin til en kunde som betaler avtalt pris til avtalt tid.

Veien til et vellykket salg kan være kronglete. Nye markedsførings- og salgskanaler, anti-korrupsjonsregler, digitalisering og internasjonalisering er faktorer som påvirker nærmest enhver leverandør.

Leverandørene må selvsagt oppfylle krav til produkt og service, men det forutsettes også at de kjenner rammeverket for sin virksomhet. De juridiske betraktninger og løsninger krever innsikt og forståelse. Manglende kunnskap øker både egen- og motpartsrisiko og kan få alvorlige konsekvenser. Vi ser dessverre at mange trår feil, eller at de ikke utnytter de muligheter som rammeverket gir.

Advokatene i Eurojuris rådgir og bistår leverandører på ulike områder og i ulike faser. Gjennom dette arbeidet høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. 

Tekstene i dette heftet er skrevet av advokater med særlig kompetanse på området, og fremstillingene gir en dypere innføring i noen få relevante temaer.

Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet, kan advokatene i Eurojuris kontaktes for ytterligere og utdypende informasjon.