Næringsjuss

Eurojuris Norge AS og våre tilsluttede kontorer innledet i 2011 et tett samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Formålet med samarbeidet er å sikre NHO og medlemsbedriftene rabattert og prioritert tilgang til forretningsjuridiske tjenester av høy kvalitet.

Samarbeidet mellom Eurojuris Norge AS og NHO er godt, bredt og landsdekkende, og samtlige NHO-medlemmer har enkel tilgang på advokattjenester gjennom avtalen. Medlemsfordelene konkretiseres i egen annonse i dette heftet. Som en markering av samarbeidet, er NHO bidragsyter til denne utgivelsen av Eurojuris Informerer. Det takker vi for.

Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Artiklene i dette heftet omhandler næringsjuridiske emner og har interesse for bedrifter av ulik størrelse og i ulike bransjer. Mange av advokatene i Eurojuris arbeider med problemstillinger og utfordringer som NHOs medlemsbedrifter møter i hverdagen.

Gjennom dette arbeidet høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester.

Tekstene i dette heftet er skrevet av advokater med særlig kompetanse på området, og fremstillingene gir en dypere innføring i noen få relevante temaer. Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet, kan advokatene i Eurojuris kontaktes for ytterligere og utdypende informasjon.