Johan Henrik Frøstrup

Advokat Frøstrup har møterett for Høyesterett. Han har hatt flere til dels betydelige styreverv. Han har også vært medlem av Spesialenheten for politisaker og vært leder av Klagenemnda for behandling i utlandet. Han har hovedvekt på forretningsjuridisk bistand.

Utdannelse

1983           Cand. jur. Spesialfag i bygge- og ekspropriasjonsrett

1975           Eksamen artium

Arbeidspraksis

1994           Møterett for Høyesterett , møtt i 12 hovedforhandlinger i Høyesterett (2019)

1987           Egen advokatforretning

1987           Advokatbevilling

1985           Dommerfullmektig ved Skien og Porsgrunn byrett

1984            Førstekonsulent juridisk avdeling NVE - Statskraftverkene

Verv

2017            Settesjef for Spesialenheten for politisaker i en enkelt sak

2013-          Kommisjonæradvokat for Regjeringsadvokaten i trygdesaker

2013-          Leder av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland

2010-2016  Medlem av Advokatforeningens lovutvalg i selskapsrett

2005-2009  Advokat på verv for Spesialenheten for politisaker

2004-2009  Leder av Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet

2003-2007  Styremedlem i avisen Varden

1999-2004  Medlem av Det særskilte etterforskningsorgan for politisaker (SEFO)

1999-2003  Styreformann i avisen Varden

Tidligere kommisjonær for Regjeringsadvokaten i militærnektersaker

Diverse andre styreverv

Voldgiftsdommer

1986            Sensor ved juridisk embetseksamen

Publikasjoner

Identifikasjon etter avhendingslovens § 3-7, Tidsskrift for forretningsjus nr. 3/2001

Erfaring med dagens lovverk for preimplantasjonsdiagnostikk, Lov og Rett 2006 nr. 5

Litt om Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet, Fagbokforlaget 2007