Sten Løitegaard

Advokat Løitegaard har møterett for Høyesterett. Han har over 30 års erfaring som advokat både for private og offentlige klienter. Han er oberstløytnant i Forsvaret, sjefsjurist i Heimevernet og har en rekke juridiske oppdrag for Forsvaret.

Utdannelse

1982   Cand. jur. Universitetet i Oslo

Arbeidspraksis

2008   Oberstløytnant i Forsvaret

2005   Møterett for Høyesterett

2005   Sjefsjurist i Heimevernet

2002   Major i Forsvaret

2002   Advokatvirksomhet i Advokatfirma Frøstrup Løitegaard DA

1990   Kontorfellesskap med advokat Frøstrup

1989   Daglig leder i Gjems Hasne sameieskog

1987   Egen advokatpraksis i kompaniskap med høyesterettsadvokat Aspeflaten

1986   Advokatbevilling

1984   Advokatfullmektig – Høyesterettsadvokat Aspeflaten

1983   Jurist Forsvarets Bygningstjeneste, juridisk seksjon

Verv

Voldgiftsdommer

Tidligere leder i Kontrollkomiteen Bamble og Langesund Sparebank i 12 år

Tidligere leder i Telemark krets av Den Norske Advokatforening

Tidligere medlem i representantskapet i Den Norske Advokatforening

Styreverv i foretak og diverse organisasjoner

Hjelpekrigsadvokat, oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet

Annet

Bistår utenlandske foretak i Norge og norske og utenlandske foretak og enkeltpersoner i utlandet.